Skip to content

Vahvistimme Uudenmaan pk-yritysten kiertotalousvalmiuksia 2021-2023

Mitä edistimme?

Kiertotaloutta

Edesautoimme kiertotalouden systeemistä muutosta Uudenmaan alueella

Yrittäjyyttä

Tuimme alueella toimivia pk-yrittäjiä koulutuksen ja valmennuksen avulla

Ekosysteemisyyttä

Edistimme Uudenmaan kiertotalouden ekosysteemin syntymistä

Pk-yrityksen muutosmatka kiertotalouteen

Tuimme pk-yrityksiä kiertotalouden liiketoimintavalmiuksien kehittämisessä webinaareilla ja koulutuksilla.

Maa-ainekset

Korjausrakentaminen

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke vastasi hankkeessa korjausrakentamisen kiertotaloudesta. Korjausrakentamisen saralla keskeisimmät haasteet materiaalien kierrätykselle ja uusiomateriaalien hyödyntämiselle ovat toisaalta kustannukset ja toisaalta yritysten osaamisvajeet. Suurimmalle osalle rakennusalan pk-yrityskenttää kiertotalous ja hiilineutraalisuus olivat vielä varsin tuntemattomia käsitteitä.