Skip to content

Vahvistamme Uudenmaan pk-yritysten kiertotalousvalmiuksia

Mitä edistämme?

Kiertotaloutta

Edesautamme kiertotalouden systeemistä muutosta Uudenmaan alueella

Yrittäjyyttä

Tuemme alueella toimivia pk-yrittäjiä koulutuksen ja valmennuksen avulla

Ekosysteemisyyttä

Edistämme Uudenmaan kiertotalouden ekosysteemin syntymistä

Pk-yrityksen muutosmatka kiertotalouteen

Tuemme pk-yrityksiä kiertotalouden liiketoimintavalmiuksien kehittämisessä webinaareilla ja koulutuksilla.

Maa-ainekset

Korjausrakentaminen

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke vastaa hankkeessa korjausrakentamisen kiertotaloudesta. Korjausrakentamisen saralla keskeisimmät haasteet materiaalien kierrätykselle ja uusiomateriaalien hyödyntämiselle ovat toisaalta kustannukset ja toisaalta yritysten osaamisvajeet. Suurimmalle osalle rakennusalan pk-yrityskenttää kiertotalous ja hiilineutraalisuus ovat vielä varsin tuntemattomia käsitteitä.

Kati Tawast

Projektipäällikkö
Laurea-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@laurea.fi
Puh (09) 8868 7957