CEGO – Circular Economy Goes East and West

Uudenmaan pk-yritysten kiertotalouden asialla 2021-2023

Teemat

Kiertotalous

Edesautamme kiertotalouden systeemistä muutosta Uudenmaan alueella

Yrittäjyys

Tuemme alueella toimivia pk-yrittäjiä koulutuksen ja valmennuksen avulla

Ekosysteemi

Edistämme Uudenmaan kiertotalouden ekosysteemin syntymistä

Maa-ainekset

Itä-Uudenmaan Posintra Oy edistää hankkeessa maa-ainesten kiertotaloutta. Maa-ainesten uusiokäyttö on usein hankalampaa ja kalliimpaa kuin neitseellisten maa-ainesten käyttö. Suurilla kaupungeilla ja yrityksillä maa-ainesten käsittelyn volyymi on niin suurta, että se on taloudellisesti kannattavaa, mutta pienillä ja keskisuurilla kunnilla ja kaupungeilla tilanne on erilainen.

Korjausrakentaminen

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke vastaa hankkeessa korjausrakentamisen kiertotaloudesta. Korjausrakentamisen saralla keskeisimmät haasteet materiaalien kierrätykselle ja uusiomateriaalien hyödyntämiselle ovat toisaalta kustannukset ja toisaalta yritysten osaamisvajeet. Suurimmalle osalle rakennusalan pk-yrityskenttää kiertotalous ja hiilineutraalisuus ovat vielä varsin tuntemattomia käsitteitä.

Muovituotteet

Läntisellä Uudellamaalla toimiva Novago Yrityskehitys Oy vastaa hankkeessa muovituotteiden kiertotaloudesta. Muovin kierrätysaste on Suomessa EU-maiden alhaisimpia (Eurostat, 2020). Muovin talteenoton ja kierrätettävyyden on parannuttava olennaisesti, ja näin skaalautumisen kautta muovien kierrätyksen – ja siihen liittyvän logistiikan – tehostaminen parantaa uusiomuovin käytön kustannustehokuutta ja kannattavuutta.

Kati Tawast

Projektipäällikkö
Laurea-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@laurea.fi
Puh (09) 8868 7957