Mitä edistämme?

Kiertotaloutta

Edesautamme kiertotalouden systeemistä muutosta Uudenmaan alueella

Yrittäjyyttä

Tuemme alueella toimivia pk-yrittäjiä koulutuksen ja valmennuksen avulla

Ekosysteemisyyttä

Edistämme Uudenmaan kiertotalouden ekosysteemin syntymistä

Kiertotalouden ensiaskeleet pk-yrityksille

Tuemme pk-yrityksiä kiertotalouden liiketoimintavalmiuksien kehittämisessä.

Maa-ainekset

Itä-Uudenmaan Posintra Oy edistää hankkeessa maa-ainesten kiertotaloutta. Maa-ainesten uusiokäyttö on usein hankalampaa ja kalliimpaa kuin neitseellisten maa-ainesten käyttö. Suurilla kaupungeilla ja yrityksillä maa-ainesten käsittelyn volyymi on niin suurta, että se on taloudellisesti kannattavaa, mutta pienillä ja keskisuurilla kunnilla ja kaupungeilla tilanne on erilainen.

Korjausrakentaminen

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke vastaa hankkeessa korjausrakentamisen kiertotaloudesta. Korjausrakentamisen saralla keskeisimmät haasteet materiaalien kierrätykselle ja uusiomateriaalien hyödyntämiselle ovat toisaalta kustannukset ja toisaalta yritysten osaamisvajeet. Suurimmalle osalle rakennusalan pk-yrityskenttää kiertotalous ja hiilineutraalisuus ovat vielä varsin tuntemattomia käsitteitä.

Kati Tawast

Projektipäällikkö
Laurea-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@laurea.fi
Puh (09) 8868 7957