Skip to content
Home » Maa-ainesten kiertotalous Uudellamaalla -taustamuistio

Maa-ainesten kiertotalous Uudellamaalla -taustamuistio

Maa-ainesten kiertotalouden kehittäminen on tärkeää, sillä sen avulla voidaan vähentää maarakentamisen kustannuksia, CO2-päästöjä, neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja syntyvän jätteen määrää. Lisäksi kiertotalouden sääntely on parhaillaan kehittymässä ja näihin vaatimuksiin on tulevaisuudessa päästävä.

Teimme osana CEGO-hanketta oheisen Maa-ainesten kiertotalous Uudellamaalla -taustamuistion, jossa esittelemme myös Porvoossa kiertotalousteeman parissa tehtyä työtä.

Tausta-aineiston tarkoitus

Tämä tausta-aineisto on koottu tiivistykseksi mitä maa-ainesten kiertotalouden osalta CEGO-hankkeessa tehtiin. Aineiston tarkoitus on myös tukea Uudenmaan alueella ja kunnissa tehtävää tulevaisuuden maa-ainesten kiertotalouden kehittämistyötä.

Kenelle tämä kooste on tehty

  • Uudenmaan liitto ja Kiertotalouslaakso-hanke
  • Uudenmaan kunnat
  • Yritykset, jotka tekevät tai suunnittelevat yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa

Yhteyshenkilöt

Johtaja, kestävä liiketoiminta
Posintra Oy
etunimi.sukunimi@keuke.fi