Skip to content
Home » Idästä länteen – kiertotalous edistyy pienin askelin Uudellamaalla -loppujulkaisu

Idästä länteen – kiertotalous edistyy pienin askelin Uudellamaalla -loppujulkaisu

Hiilineutraalius ja kiertotalouden mukaiset ratkaisut ovat keskeisiä tavoitteita niin Euroopan Unionin kuin Suomen ja sen maakuntien elinkeinopoliittisessa kehitystyössä. Siirtyminen kohti kiertotaloutta Uudellamaalla on vauhdissa monella saralla ja etenee pieninä askelina idästä länteen. CEGO – Circular Economy Goes East and West -hanke (2021-2023) nosti keskiöön pk-yritykset ja pyrki vahvistamaan heidän valmiuksiaan osallistua kiertotalouteen Itä-, Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Hankkeessa toimittiin muun muassa maa-ainesten, korjausrakentamisen ja muovituotteiden kiertotalousratkaisujen edistämiseksi.  

Hankkeen tavoitteena oli tukea alueilla toimivien pk-yritysten siirtymistä kiertotalouteen edistämällä tiedonvaihtoa ja yhteiskehittämistä tukevan ekosysteemin syntyä. Näiden lisäksi hankkeessa tarjottiin alueellista kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien kehittämisen tukea ja koulutusta. 

Hankkeessa pilotoitiin muun muassa maa-ainesten, korjausrakentamisen ja muovituotteiden kiertotalousratkaisuja sekä tarjottiin mahdollisuuksia Uudenmaan laajuiselle verkostoyhteistyölle ja yhdessä oppimiselle. Ekosysteemihankkeena CEGO toimi tiiviissä yhteistyössä myös muiden Uudellamaalla käynnissä olevien kiertotaloushankkeiden kanssa sekä haki synergioita muun muassa Uudenmaan kiertotaloutta koordinoimaan pyrkivän Uudenmaan kiertotalouslaakso -hankkeen kanssa. 

CEGO-hankkeessa Laurea panosti kiertotalouden liiketoimintamalleja ja ekosysteemejä koskevan osaamisen kehittämiseen, jossa hyödynnettiin Laurean vahvaa osaamista kiertotalouden, palveluliiketoiminnan, yhteiskehittämisen, yhteiskehittämisen alustojen ja ekosysteemien alueilla. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke ja Novago Yrityskehitys Oy panostivat hankkeen puitteissa erityisesti pk-yritysten tukemiseen. Posintra Oy kehitti yritysten tukemisen lisäksi maa-ainesten kiertotalouden käytäntöjä tiiviissä yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa.

Hankkeen tulokset, opit ja kokemukset olemme koonneet tähän julkaisuun. Toivottavasti lukiessasi saat oivalluksia siitä, miten voit edistää kiertotaloutta omassa yrityksessäsi tai miten organisaatiosi voi tukea yritysten siirtymää kiertotalouteen.

Voit selailla julkaisua alta ja ladata sen ammattikorkeakoulujen julkaisujärjestelmä Theseuksesta osoitteesta: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-673-0

Idasta-lanteen-loppujulkaisu