Skip to content
Home » Idästä länteen – kiertotalous edistyy pienin askelin Uudellamaalla -päätöstilaisuus

Idästä länteen – kiertotalous edistyy pienin askelin Uudellamaalla -päätöstilaisuus

CEGO-hankkeen päätöstilaisuus verkossa 1.6.2023 klo 9-11

Kiertotalouden edistyminen ja leviäminen on saanut viimeaikoina paljon lisävauhtia, kun erinäiset toimijat ovat kiihdyttäneet tekemistä. CEGO – Circular Economy Goes East and West -hankkeen järjestämä Idästä lähteen – kiertotalous edistyy pienin askelin Uudellamaalla -päätöstilaisuus oli torstaina 1.6.2023 klo 9-11. Tapahtuma toteutettiin verkkotilaisuutena Zoomissa.

Aamun aikana kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja, joissa pureudutaan aiheen eri puoliin. Miten CEGO-hankkeessa mukana olleet pk-yritykset ovat edistäneet kiertotaloutta käytännössä? Miten kiertotaloutta edistetään Porvoon kaupungissa? Miten hankkeessa on vahvistettu pk-yrityksen osaamista toimia kiertotaloudessa? Tilaisuuden päätteeksi esitettiin hankkeen suositukset kiertotalouden edistämiseksi ja kuultiin Uudenmaan kiertotalouslaakson puheenvuoro siitä, mitä on odotettavissa seuraavaksi.

Aikataulu

9:00-9:10  CEGO-hankkeen projektipäällikkö Kati Tawast, Laurea-ammattikorkeakoulu
Tilaisuuden avaus ja CEGO-hanke
9:10-9:35  Miia-Mari Koskinen, Keuke & Markku Nordström, Novago
Miten kiertotalous edistyy pk-yrityksissä?
9:35-9:50  Christina Sani & Leena Alihakkola, Posintra
Kuinka Porvoon kaupungissa tehdään yhteistyötä kiertotaloudessa?
9:50-10:05  Tero Hokkanen & Mikael Seppälä, Laurea-ammattikorkeakoulu
Kiertotaloutta koskevan osaamisen kehittäminen
10:05-10:20  Markku Anttonen, Laurea-ammattikorkeakoulu
Hankkeen kiertotaloussuositukset jatkoa varten
10:20-10:35Uudenmaan kiertotalouslaakso -hankkeen projektipäällikkö Simo Karetie, Uudenmaan liitto
Uudenmaan kiertotalouslaakso – Mitä kiertotaloudessa tapahtuu seuraavaksi?
10:35-11:00Keskustelua päivän teemoista 

Tapahtuma oli suunnattu erityisesti Uudellamaalla toimiville oppilaitosten, TKI-hankkeiden ja yritysyhteistyöstä vastaaville tekijöille, kaupungeille, toimialajärjestöille, järjestöjen, yritysten ja kehittämishankkeiden työntekijöille ja johdolle sekä alueella toimiville pk-yrityksille.

Kati Tawast, Laurea-ammattikorkeakoulu: Tilaisuuden avaus ja CEGO-hanke

Miia-Mari Koskinen, Keuke & Markku Nordström, Novago: Miten kiertotalous edistyy pk-yrityksissä?

Christina Sani & Leena Alihakkola, Posintra: Kuinka Porvoon kaupungissa tehdään yhteistyötä kiertotaloudessa?

Tero Hokkanen & Mikael Seppälä, Laurea: Kiertotaloutta koskevan osaamisen kehittäminen

Markku Anttonen, Laurea-ammattikorkeakoulu: Hankkeen kiertotaloussuositukset jatkoa varten

Simo Karetie, Uudenmaan liitto: Uudenmaan kiertotalouslaakso – Mitä kiertotaloudessa tapahtuu seuraavaksi?

Lisätietoja:

Mikael Seppälä, ekosysteemi- ja viestintäasiantuntija, Laurea-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@laurea.fi

Mikä hanke?

CEGO – Circular Economy Goes East and West vahvistaa vuosina 2021-2023 Uudenmaan pk-yritysten kiertotalousvalmiuksia ja alueen kiertotalouden ekosysteemejä. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu, Novago Yrityskehitys Oy, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke sekä Posintra Oy. Hanke toimii Uudenmaan liiton myöntämällä REACT-EU -rahoituksella ja sitä rahoitetaan osana Euroopan unionin covid 19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.