Skip to content
Home » CEGO – Circular Economy Goes East and West -hanke 2021-2023

CEGO – Circular Economy Goes East and West -hanke 2021-2023

Hiilineutraalius ja kiertotalouden mukaiset ratkaisut ovat keskeisiä tavoitteita niin Euroopan Unionin kuin Suomen ja sen maakuntien elinkeinopoliittisessa kehitystyössä. Siirtyminen kohti kiertotaloutta Uudellamaalla on vauhdissa monella saralla ja etenee pieninä askelina idästä länteen. CEGO – Circular Economy Goes East and West -hanke (2021-2023) nosti keskiöön pk-yritykset ja pyrki vahvistamaan heidän valmiuksiaan osallistua kiertotalouteen Itä-, Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Hankkeessa toimittiin muun muassa maa-ainesten, korjausrakentamisen ja muovituotteiden kiertotalousratkaisujen edistämiseksi.  

Hankkeen tavoitteena oli tukea alueilla toimivien pk-yritysten siirtymistä kiertotalouteen edistämällä tiedonvaihtoa ja yhteiskehittämistä tukevan ekosysteemin syntyä. Näiden lisäksi hankkeessa tarjottiin alueellista kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien kehittämisen tukea ja koulutusta. Hankkeessa pilotoitiin muun muassa maa-ainesten, korjausrakentamisen ja muovituotteiden kiertotalousratkaisuja sekä tarjottiin mahdollisuuksia Uudenmaan laajuiselle verkostoyhteistyölle ja yhdessä oppimiselle. Ekosysteemihankkeena CEGO toimi tiiviissä yhteistyössä myös muiden Uudellamaalla käynnissä olevien kiertotaloushankkeiden kanssa sekä haki synergioita muun muassa Uudenmaan kiertotaloutta koordinoimaan pyrkivän Uudenmaan kiertotalouslaakso -hankkeen kanssa. 

CEGO-hankkeessa Laurea-ammattikorkeakoulu panosti kiertotalouden liiketoimintamalleja ja ekosysteemejä koskevan osaamisen kehittämiseen, jossa hyödynnettiin Laurean vahvaa osaamista kiertotalouden, palveluliiketoiminnan, yhteiskehittämisen, yhteiskehittämisen alustojen ja ekosysteemien alueilla. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke ja Novago Yrityskehitys Oy panostivat hankkeen puitteissa erityisesti pk-yritysten tukemiseen. Posintra Oy kehitti yritysten tukemisen lisäksi maa-ainesten kiertotalouden käytäntöjä tiiviissä yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa.

Hanke toimi Uudenmaan liiton myöntämällä REACT-EU -rahoituksella ja sitä rahoitettiin osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kati Tawast
Projektipäällikkö
Laurea-ammattikorkeakoulu
etu.sukunimi@laurea.fi

Mikael Seppälä
Ekosysteemit ja viestintä
Laurea-ammattikorkeakoulu
etu.sukunimi@laurea.fi

Tero Hokkanen
Kiertotalousasiantuntija
Laurea-ammattikorkeakoulu
etu.sukunimi@laurea.fi

Markku Anttonen
Tutkimusohjelmajohtaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
etu.sukunimi@laurea.fi

Christina Sani
Projektipäällikkö
Posintra Oy
etu.sukunimi@posintra.fi

Leena Alihakkola
Johtaja, kestävä liiketoiminta
Posintra Oy
etu.sukunimi@posintra.fi

Miia-Mari Koskinen
Yritysneuvoja
Keuke Oy
etu.sukunimi@keuke.fi

Markku Nordström
Yritysneuvoja
Novago Yrityskehitys Oy