Skip to content
Home » Jaettujen haasteiden kimppuun vastuullisuuden ekosysteemeissä

Jaettujen haasteiden kimppuun vastuullisuuden ekosysteemeissä

Siintääkö yrityksesi tai organisaatiosi tulevaisuudessa haasteita tai mahdollisuuksia, joiden kimppuun ei kannata käydä yksin? Miksi yrityksellesi tai organisaatiollesi voisi olla hyödyksi tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa vastuullisuuden, kestävän kehityksen tai kiertotalouden parissa? Kannattaako yrityksesi tai organisaatiosi liittyä olemassa oleviin ekosysteemeihin tai toimia uuden aiheen äärellä toimivan ekosysteemin kokoonkutsujana?

CEGO-hankkeen Jaettujen haasteiden kimppuun vastuullisuuden ekosysteemeissä -palvelukokonaisuus auttaa navigoimaan näitä kysymyksiä ja kehittämään yrityksesi tai organisaatiosi valmiuksia toimia ja johtaa ekosysteemeissä.

Kenelle palvelukokonaisuus on tarkoitettu?

Palvelukokonaisuuden webinaarit ovat avoinna kaikille.

Verkkotyöpajasarjaan voivat osallistua kaikki Uudellamaalla toimivat pk-yritykset ja niissä työskentelevät henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään valmiuksiaan ekosysteemisessä yhteistyössä vastuullisuuteen, kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä.

Mitä palvelukokonaisuus tarjoaa?

Koulutusta ja valmennusta pk-yritysten osaamisen kehittämiseen ekosysteemityön osalta.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu webinaareja ja verkkotyöpajasarja.

Palvelukokonaisuuteen osallistuminen on maksutonta yrityksellesi, mutta osallistuminen edellyttää sitoutumista vähintään kahteen hankkeen tapahtumaan tai toimenpiteeseen.

Teemat

Ekosysteemeistä puhutaan aikaisempaa enemmän organisoitumisen muotona, joka auttaa edistämään moniorganisatorista yhteistyötä teemojen parissa, joissa yksittäinen organisaatio ei voi ymmärtää tai ratkaista käsillä olevaa jaettua haastetta. Koska ekosysteemit pyrkivät toimimaan varsin korkean epävarmuuden vallitessa ja organisaatioiden välillä, niiden johtamisessa tarvitaan uudenlaisia keinoja. Olemme tunnistaneet kuusi ekosysteemityön käytänteiden osa-aluetta, jotka auttavat onnistumaan vastuullisuuden ekosysteemeissä.

Mitä ja milloin?

Tervetuloa mukaan Vastuullisuuden ekosysteemien johtaminen -webinaareihin ja verkkotyöpajasarjaan kehittämään osaamista, joka auttaa johtamaan ja toimimaan ekosysteemeissä.

Kaikille avoimet Vastuullisuuden ekosysteemien johtaminen -webinaarit

To 6.10.2022
klo 16-17
Mikael Seppälä, ekosysteemiasiantuntija, Laurea-ammattikorkeakoulu: Vastuullisuuden ekosysteemien johtaminen
Webinaarissa pureudutaan vastuullisuuden ekosysteemien johtamiseen, jota alan kielenkäytössä kutsutaan orkestroinniksi. CEGO-hankkeessa toimiva Laurean ekosysteemiasiantuntija Mikael Seppälä avaa sitä, miten orkestrointi eroaa perinteisestä johtamisesta ja kuutta ekosysteemien orkestroinnin osa-aluetta.
Ti 25.10.2022
klo 8:30-9:30  
Tiina Laiho, palvelupäällikkö, CLIC Innovation Oy: Ecosystem Playbook – Miten yritys voi johtaa ekosysteemiä?
Mitä ekosysteemissä tapahtuu käytännössä? Ecosystem Playbook -webinaarissa pitkän linjan ekosysteemiorkestraattorina toiminut CLIC Innovation Oy:n Tiina Laiho kertoo yrityksen työn tueksi kehittämästään Ecosystem Playbookista ja siihen liittyvistä palveluista.
To 24.11.2022 klo 11-12  Reetta Jänis, kehittämispäällikkö Espoon kaupunki: Kaikki muovi kiertää ja jaetun tiedon tuottaminen ekosysteemeissä
Webinaarissa kuullaan Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiön käynnistämästä ja nykyään Espoon kaupungin koordinoimasta Kaikki muovi kiertää -ekosysteemihankkeesta, jonka tavoitteena on lisätä muovin kierto 60–70 prosenttiin pääkaupunkiseudulla nykyisen 6 prosentin sijaan. Minkälaisilla toimenpiteillä päästään kohti tätä tavoitetta ja mikä on jaetun tiedon tuottamisen rooli ekosysteemin tukena?

Pk-yrityksille (ja kehittämisyhtiöille) suunnattu Vastuullisuuden ekosysteemien johtaminen -verkkotyöpajasarja

Zoomissa toteutettavan verkkotyöpajasarjan kouluttajina toimivat CEGO-hankkeen asiantuntijat.

To 13.10.2022 klo 13-15Ekosysteemiajattelu -verkkotyöpaja
Työpajassa pureudutaan seuraaviin kysymyksiin käytännön pohdintatehtävien avulla. Mitä tarkoitetaan ekosysteemeillä ja mihin vastuullisuudessa tarvitaan ekosysteemejä? Miksi yrityksesi kannattaisi panostaa ekosysteemityöhön osana innovaatiostrategiaansa?
To 27.10.2022 klo 8:30-10:30Ekosysteemisen yhteistyön edellytykset -verkkotyöpaja
Ekosysteemit onnistuvat, kun mukana olevat toimijat saavat osallistumisesta arvoa ja kun ne kytkeytyvät paremmin ympärillä olevaan toimintaympäristöönsä. Työpajassa pureudutaan tehtävien avulla siihen, miten kumppanuussuhteet, jaettujen haasteiden tunnistaminen ja yhdessäohjautuvuus muodostavat edellytyksiä ekosysteemiselle yhteistyölle.
To 10.11.2022
klo 14-16 
Ekosysteemien rahoitus ja innovaatiot -verkkotyöpaja
Tahto ja innostus eivät yksin riitä ekosysteemien polttoaineeksi, vaan niissä syntyvien innovaatioiden kehittämiseen tarvitaan myös resursseja. Työpajan aiheena on ekosysteemien rahoituksen kysymykset, portfoliojohtaminen, innovaatioiden yhteiskehittäminen ja projektit.
To 24.11.2022 klo 8:30-10:30Jaetun tiedon tuottaminen ekosysteemeissä -verkkotyöpaja
Ekosysteemit pystyvät vaikuttamaan toimintaympäristöönsä paremmin kuin yksittäiset yritykset ja toimijat. Jaetun haasteen ja toimintaympäristön ymmärtämiseen tarvitaan monenlaista tietoa. Työpajassa käsitellään käytännön esimerkkien kautta jaettuun dataan, arviointiin, systeemien mallintamiseen, systeemiseen laskentatoimeen ja tulevaisuustietoon koskevaa tietotuotantoa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen webinaareihin ja verkkotyöpajoihin on auki 24.11.2022 asti ja edellyttää sitoutumista vähintään kahteen palvelukokonaisuuden tilaisuuteen.

Palvelukokonaisuuden yhteyshenkilö

Mikael Seppälä

Ekosysteemiasiantuntija
Laurea-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@laurea.fi