Skip to content

CEGO Uusimaa-lehdessä: Maa-ainespankin perustamista Porvooseen tutkitaan

  CEGO-hankkeessa työskentelevä Posintra Oy:n Christina Sani kirjoitti Uusimaa-lehteen Maa-ainespankin perustamista Porvooseen tutkitaan -artikkelin. Christina esittelee siinä Porvoossa tapahtuvaa maa-ainespankin kehittämistä: “Hankkeen aikana on myös tarkoitus kahdesti testata maa-ainespankin edellytyksiä pilotin kautta. Ensimmäinen pilottihanke käynnistetään keväällä Porvoon kaupungin toimijoiden välisenä yhteistyönä. – Haaveena olisi myös, että… Read More »CEGO Uusimaa-lehdessä: Maa-ainespankin perustamista Porvooseen tutkitaan

  CEGO Ykkös-Lohjassa: Muovituotteiden kiertotalous on mahdollisuus

   CEGO-hankkeessa työskentelevä Novago Oy:n Markku Nordström kirjoitti Ykkös-Lohja-lehteen Muovituotteiden kiertotalous on mahdollisuus -artikkelin. Markku kirjoittaa: “Kiertotalousajattelu on hyvä saada mukaan kaikille päätöksentekoportaille. Eri materiaaleja pitää tarkastella objektiivisin kriteerein. Kuhunkin käyttökohteeseen pitää valita toiminnallisesti paras, kierrätettävä ja vähiten ympäristöä kuormittava vaihtoehto. Monesti paras materiaali myös ympäristön… Read More »CEGO Ykkös-Lohjassa: Muovituotteiden kiertotalous on mahdollisuus

   CEGO Laurea Journalissa: Maa-ainesten kiertotalous ja kestävä kehitys Porvoossa

    Laurean kiertotalousasiantuntija Tero Hokkanen kirjoitti Laurea Journaliin Porvoossa tapahtuvista Posintra Oy:n alueellisista piloteista maa-ainesten parissa. Tero kirjoittaa: “Posintra vastaa hankkeessa maa-ainesten kiertotalouden toimijoiden yhteenkokoamisesta ja yhteiskehittämisen fasilitoinnista Itä-Uudellamaalla. Marraskuussa 2021 maa-ainesten kiertotalouden relevantit toimijat kutsuttiin yhteiseen työpajaan, jossa lähdettiin suunnittelemaan maa-ainesten kiertotalouden kehittämistä Porvoon alueella.… Read More »CEGO Laurea Journalissa: Maa-ainesten kiertotalous ja kestävä kehitys Porvoossa

    CEGO AMK-lehdessä: Ammattikorkeakoulusta puhtia kiertotalousekosysteemiin

     Laurean ekosysteemiasiantuntija Mikael Seppälä kirjoitti AMK-lehteen 04/2021 CEGO-hankkeesta ja tavoista, joilla ammattikorkeakoulu voi ruokkia kiertotalousekosysteemin toimintaa. Mikael kirjoittaa: “Kiertotalous on viimeaikainen paradigma, joka pyrkii muuttamaan yhteiskunnallisia, taloudellisia ja teollisia rakenteita tavalla, joka pienentää luonnonvarojen käyttöä ja jätteen syntymistä. Siirtymä kiertotalouteen tapahtuu edistämällä materiaalien, energian ja… Read More »CEGO AMK-lehdessä: Ammattikorkeakoulusta puhtia kiertotalousekosysteemiin

     CEGO Muoviplast-lehdessä: kehitämme muovituotteiden kiertotalousekosysteemiä Uudellamaalla

      Novago Yrityskeskus Oy:n Markku Nordström kirjoitti tuoreeseen Muoviyhdistys ry:n Muoviplast-lehteen 5/2021 CEGO-hankkeen työstä Uudenmaan muovituotteiden kiertotalousekosysteemin kehittämistyöstä. Markku kirjoittaa: “Novago rakentaa kokonaiskuvaa muovituotteiden valmistus-, jakelu- ja kierrätysjärjestelmästä. — Toimijoiden kartoituksen mukaisesti tunnistetut toimijat sitoutetaan hankkeen toimintaan syksyllä 2021. Varsinaiset pilotit käynnistyvät vuonna 2022. Novagon osahankkeessa… Read More »CEGO Muoviplast-lehdessä: kehitämme muovituotteiden kiertotalousekosysteemiä Uudellamaalla

      CEGO Kehittäjä-lehdessä: Uudellamaalla CEGOillaan kiertotalouden systeemisen muutoksen edistämiseksi 2021-2023

       Laurean Kehittäjä-lehden 01/2021 teemana on kestävä kehitys ja siinä avataan Laurean tekemistä aiheen parissa. CEGO-hanke on yksi lehdessä esitellyistä hankkeista. “Hankkeen tavoitteina on osallistaa laajasti yrityksiä, edistää näiden uutta TKI-yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja synnyttää uusia työpaikkoja sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Kiertotalouden osalta on tehty paljon kansallisia suunnitelmia… Read More »CEGO Kehittäjä-lehdessä: Uudellamaalla CEGOillaan kiertotalouden systeemisen muutoksen edistämiseksi 2021-2023

       CEGO Ykkös-Lohjassa: CEGO-hanke vauhdittaa pk-yritysten kiertotalousliiketoimintaa Uudellamaalla

        CEGO-hankkeen käynnistymistä koskeva tiedote julkaistiin Ykkös-Lohja-paikallislehdessä 14.9.2021. Juttu esittelee hankeen tekemistä yleisellä tasolla: “Siirtyminen kohti kiertotaloutta on Uudellamaalla vauhdissa monella saralla. CEGO – Circular Economy Goes East and West -hanke nostaa keskiöön pk-yritykset ja pyrkii vahvistamaan niiden valmiuksia osallistua kiertotalouteen Itä-, Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Hankkeessa… Read More »CEGO Ykkös-Lohjassa: CEGO-hanke vauhdittaa pk-yritysten kiertotalousliiketoimintaa Uudellamaalla