Skip to content
Home » Pk-yrityksen muutosmatka kohti kiertotaloutta

Pk-yrityksen muutosmatka kohti kiertotaloutta

Kuinka kiertotalous voisi olla keskeisemmässä asemassa yrityksesi ja sen kumppanien liiketoiminnassa? CEGO-hankkeen Pk-yrityksen muutosmatka kohti kiertotaloutta -palvelukokonaisuudessa tarjotaan tietoa, kehitetään osaamista ja tarjotaan paikkoja pohtia kiertotalouden roolia osana yrityksesi liiketoimintamallia.


Kenelle palvelukokonaisuus on tarkoitettu?

Kaikille Uudellamaalla toimiville pk-yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kiertotaloudesta ja sen luomista mahdollisuuksista kehittää omaa liiketoimintaa kestävämpään suuntaan.

Mitä palvelu tarjoaa?

Koulutusta ja valmennusta pk-yritysten osaamisen kehittämiseksi kiertotalouden liiketoimintamallien ja kyvykkyyksien eri teemoihin liittyen.

Teemat

  • Kiertotalouden merkityksen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen
  • Kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit
  • Kiertotalouden kyvykkyydet ja kumppanuudet
  • Kiertotalous pk-yritysten liiketoiminnassa

Milloin?

Yritysbrunssi 26.1.2023

Pk-yrityksen muutosmatka kiertotalouteen -verkkokurssi

PK-yrityksen muutosmatka kiertotalouteen verkkokurssin avulla voit osallistaa myös yrityksesi työntekijät mukaan muutoksen tekemiseen. Toimimalla nopeasti varmistat yrityksellesi tämän ainutlaatuisen tarjouksemme.

Verkkokurssi toteutetaan yhteistyössä Sitran kanssa ja pk-yritysten kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien kehittämistä ohjaa Sitran Kohti kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista -käsikirja yrityksille.

Kohti kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja -työpajasarja

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista, 20.4.2022 klo 8:30-10

Miten pk-yritykset ovat alkaneet hyödyntämään kiertotalouden mahdollisuuksia? 11.5.2022 klo 8:30-10

Kestävä liiketoiminta ja kiertotalouden liiketoimintamallit, ke 9.2.2022 klo 14-16

Kestävä liiketoiminta ja kiertotalouden liiketoimintamallit -webinaari koostui neljästä puheenvuorosta, joiden jälkeen osallistuvien pk-yritysten oli mahdollista saada puhujilta tukea yritystensä kannalta keskeisiin kysymyksiin. Webinaariin osallistui 46 henkilöä.

Kestävän liiketoiminnan mittarointi, ti 15.2.2022 klo 9-10

Kestävän liiketoiminnan mittarointi -webinaarissa pureuduttiin kestävän liiketoiminnan mittarointiin erityisesti siitä näkökulmasta, miten Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää voidaan käyttää tavoitteiden määrittelyssä ja niiden vaikutuksen mittaamisessa. Webinaariin osallistui 41 henkilöä.

Kiertotalouden rahoitus, ti 8.3.2022 klo 9-10

Kiertotalouden rahoitus -webinaarissa käsiteltiin erityisesti Nordean tarjoamia kestävän kehityksen ja kiertotalouden rahoitusmahdollisuuksia, joita yritykset voivat hyödyntää toimintansa uudistamisen tukena. Webinaariin osallistui 34 henkilöä.

 

Kati Tawast

Projektipäällikkö
Laurea-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@laurea.fi
Puh (09) 8868 7957

Mikael Seppälä

Ekosysteemiasiantuntija
Laurea-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@laurea.fi