Skip to content
Home » Ekosysteemin mahdollisuudet -kanvas

Ekosysteemin mahdollisuudet -kanvas

Ekosysteemityössä kannattaa lähteä ensin liikkeelle avaintoimijoiden tunnistamisesta ja heidän kutsumisestaan yhteisen pöydän ääreen. Yksi ensimmäisiä asioita, joihin avaintoimijoiden kannattaa ekosysteemin kehittämisessä panostaa, on sen olemassaolon syyn, yhdistävän tekijän tai merkityksellisen tavoitteen tunnistaminen. CEGO-hankkeessa TKI-yhteistyössä Vision Factory Oy:n kanssa kehitetty Ekosysteemin mahdollisuudet -kanvas auttaa hahmottelemaan ekosysteemin organisoitumismuotoja, yhdistäviä tekijöitä, toimijoita sekä vaikuttavuutta ja tavoitteellisuutta.

Tausta

Eräs CEGO-hankkeen tavoitteista oli lähteä kehittämään yritysten ja korkeakoulujen TKI-kumppanuuksia, jonka puitteissa teimme yhteistyötä Uudenmaan pk-yritysten kanssa tavoilla, jotka tukevat niiden liiketoiminnan kehittymistä.

Vision Factory Oy on palveluinnovoinnin, muotoiluajattelun ja yhteiskehittämisen palvelutoimisto. Yritys pyrkii tukemaan asiakkaitaan matkoillaan kohti asiakasläheisempää ja innovatiivisempaa toimintaa sekä kulttuuria. Osana tätä työtä Vision Factory on viime vuosina panostanut ekosysteemiosaamisen kehittämiseen, jonka puitteissa yritys on konsultoinut erinäisiä julkisen sektorin toimijoita. Yritys on muun muassa järjestänyt Suomen valtion Ekosysteemikoulu 1.0:n vuonna 2022 ja kehittänyt siihen liittyvän Elävänä ekosysteemeissä – arvoa yhteiskehittämisestä -ohjesivuston.

Keskusteluissamme Vision Factoryn kanssa tunnistimme monien varhaisessa vaiheessa olevien ekosysteemityötä pohtivien toimijoiden taipumuksen lähteä liikkeelle oman organisaationsa tarpeesta, jonka ympärille he kokevat haluavansa koota ekosysteemin. Liiketoimintaekosysteemeissä, jossa suurten ja vakiintuneiden, mahdollisesti alustamaisten toimijoiden ympärille on vuosien saatossa kertynyt laaja ja avoin yhteistyökumppanien verkosto, tämänkaltainen ajatus saattaa toimia. Varhaisessa jaetun toimintaympäristön tai haasteen parissa toimivien organisaatioiden muodostamat ekosysteemit ovat usein hajallaan eikä organisaatioiden välillä ole kuin satunnaista yhteistyötä.

Tunnistimme, että CEGO-hankkeen ekosysteemityökalujen kehittämisen tavoitteen ja Vision Factoryn liiketoiminnan kehittämiseksi, olisi hyödyllistä lähteä kehittämään TKI-yhteistyössä tähän haasteeseen vastaavaa kanvasta, joka voitaisiin julkaista osana CEGO-hankkeen tuloksia ja jota Vision Factory voisi hyödyntää osana liiketoimintaansa. Tapasimme Vision Factorya muutaman kerran kevät-kesällä 2023 ja keskustelujen perusteella koostimme oheisen Ekosysteemin mahdollisuudet -kanvaksen.

Lue myös artikkelin tekemistä ja taustaa avaava Ekosysteemin mahdollisuudet – kuinka niitä voidaan hahmottaa? -artikkeli Theseus-järjestelmästä: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023102728047

Ota kanvas käyttöön tästä!

Ekosysteemin-mahdollisuudet-kanvas

Lataa kanvas tästä

Yhteyshenkilöt