Skip to content
Home » Blogi » CEGO AMK-lehden podcastissa: Kiertotaloutta ja ekologisuutta ammattikorkeakouluissa

CEGO AMK-lehden podcastissa: Kiertotaloutta ja ekologisuutta ammattikorkeakouluissa

  CEGO-hankkeessa ekosysteemiasiantuntijana työskentelevä Laurean Mikael Seppälä kävi AMK-lehdessä julkaistun Ammattikorkeakoulusta puhtia kiertotalousekosysteemiin -artikkelin jälkimainingeissa juttelemassa siitä, miten ammattikorkeakoulut voivat edistää kiertotaloutta ja ekologisuutta sekä CEGO-hankkeen tekemisestä.

  Viivi: Tuo oli hyvä tapa kertoa, miten tämä linkittyy. Olit tosiaan myös mukana kirjoittamassa juttua tähän numeroon. Kertoisitko meille mistä kirjoitit?

  Mikael: Joo, me kirjoitettiin siitä minkälaisen roolin ammattikorkeakoulut voisivat ottaa tässä kiertotalouden ekosysteemien ruokkimisessa. Silloin, kun puhutaan ekosysteemeistä niin yleensä tarkoitetaan sellaisia avoimia monien toimijoiden ja organisaatioiden muodostamia kokonaisuuksia.

  Toimintatapoja, joilla me halutaan edistää yhdessä sellaisia epämääräisempiä asioita, joita kukaan ei välttämättä pysty yksin ymmärtämään ja sitten toisaalta mihin tarvitaan sitä moniorgaanista yhteistyötä, kun ne haasteet ovat niin laajoja, esimerkiksi kun puhutaan kiertotaloudesta.

  Kiertotaloudessa tarvitaan ekosysteemiä just sen takia, kun mietitään materiaalikiertoja, niin eihän siihen riitä, että on vaan yksi tai kaksi organisaatiota, vaan meidän pitäisi saada monia organisaatioita mahdollistamaan näitä kiertoja yhteiskunnassa. Se on iso syy, miksi me tarvitaan näitä ekosysteemejä siinä ja hyvä vaan tiedostaa, kun puhutaan ekosysteemeistä, niin siellä on ehkä kolmen tyyppisiä ekosysteemejä mistä yleensä puhutaan.

  On tutkimuksellisia ekosysteemejä, missä yliopisto lähtöisesti kehitetään yhteiskunnan kanssa uutta tietämystä tai uutta teknologiaa. Sitten on innovaatioekosysteemi, minkä parissa työskentelen paljon ja ammattikorkeakoulut on aktiivisia niissä myös ja mitä me edistetään tässä CEGO -hankkeessa. Kehitetään uusia tuotteita sekä palveluita ja tutkitaan tavallaan mitä tällä sektorilla voitaisiin tehdä. Kolmas ekosysteemi tyyppi on liiketoimintaekosysteemi, siellä bisnekset miettivät sitä ‘okei, miten me tämän teeman parissa saadaan edistettyä isoja kasvumarkkinoita’.”

  Podcastin voi kuunnella AMK-lehden Soundcloudista: https://soundcloud.com/uas-journal/jakso-5-kiertotaloutta-ja-ekologisuutta

  Podcastin tekstivastine on luettavissa AMK-lehden sivulta: https://uasjournal.fi/tekstivastine-uas-journal-podcast-jakso-5/