Skip to content
Home » Blogi » CEGO-hanke Laurea Journalissa: Ekosysteemin mahdollisuudet – kuinka niitä voidaan hahmottaa?

CEGO-hanke Laurea Journalissa: Ekosysteemin mahdollisuudet – kuinka niitä voidaan hahmottaa?

    CEGO-hankkeessa ekosysteemiasiantuntijana toiminut Mikael Seppälä Laureasta ja Krista Keränen Vision Factory Oy:stä kirjoittavat Laurea Journaliin Ekosysteemin mahdollisuudet – kuinka niitä voidaan hahmottaa? -artikkelin. Artikkelin abstrakti on seuraavanlainen:

    “Artikkelissa käsitellään Ekosysteemin mahdollisuudet -kanvaspaketin kehittämistä, joka tapahtui osana vuosina 2021-2023 toteutettua CEGO – Circular Economy Goes East and West -hanketta TKI-yhteistyössä Vision Factory Oy:n kanssa.

    Kanvaspaketti laajentaa artikkelissa referoitua hankkeen Jaettujen haasteiden kimppuun vastuullisuuden ekosysteemeillä -koulutuspakettia varten tehtyä taustaselvitystä. Sen perusteella hankkeessa määriteltiin ekosysteemiajattelun käsite sekä viisi osa-aluetta, jotka tukevat ekosysteemien orkestrointia: 1) kumppanuussuhteet, 2) jaettujen haasteiden tunnistaminen ja yhteisöohjautuvuus, 3) hybridirahoitus ja portfoliojohtaminen, 4) yhteiskehittäminen ja projektit sekä 5) jaetun tiedon tuottaminen.

    Yhteiskehitetyn kanvaspaketin tarkoituksena on auttaa alkuvaiheessa olevaa ekosysteemin kehittämistyötä. Paketti koostuu kolmesta kanvaksesta, joissa on neljä pääkysymystä: 1) Mitkä ovat yhteisiä teemoja ja aiheita, joiden parissa ekosysteemi toimisi? 2) Minkälaiset yhteistyömuodot sopisivat teemaan parhaiten? 3) Ekosysteemin toimijoiden tunnistaminen sekä 4) Vaikuttavuuden aikajänteiden hahmottelu.”

    Artikkeli on luettavissa Theseus-järjestelmästä tai klikkaamalla alla olevaa kuvaa: