Skip to content
Home » Blogi » CEGO AMK-lehdessä: Ammattikorkeakoulusta puhtia kiertotalousekosysteemiin

CEGO AMK-lehdessä: Ammattikorkeakoulusta puhtia kiertotalousekosysteemiin

    Laurean ekosysteemiasiantuntija Mikael Seppälä kirjoitti AMK-lehteen 04/2021 CEGO-hankkeesta ja tavoista, joilla ammattikorkeakoulu voi ruokkia kiertotalousekosysteemin toimintaa.

    Mikael kirjoittaa: “Kiertotalous on viimeaikainen paradigma, joka pyrkii muuttamaan yhteiskunnallisia, taloudellisia ja teollisia rakenteita tavalla, joka pienentää luonnonvarojen käyttöä ja jätteen syntymistä. Siirtymä kiertotalouteen tapahtuu edistämällä materiaalien, energian ja arvon synnyttämisen uusia muotoja, jotka vahvistavat niiden syklisyyttä, resurssitehokkuutta ja ekologista kestävyyttä. Kiertotalous vaatii onnistuakseen monien eri sektorien ja toimijoiden samanaikaista toiminnan muutosta. Ekosysteemit ovat nousseet tästä syystä kiertotalouden edistämisessä keskeiseen rooliin. (Aarikka-Stenroos ym. 2021.)”

    Koko Ammattikorkeakoulusta puhtia kiertotalousekosysteemiin -artikkelin voi lukea klikkaamalla alla olevaa kuvaa.