Skip to content
Home » Blogi » CEGO Kehittäjä-lehdessä: Uudellamaalla CEGOillaan kiertotalouden systeemisen muutoksen edistämiseksi 2021-2023

CEGO Kehittäjä-lehdessä: Uudellamaalla CEGOillaan kiertotalouden systeemisen muutoksen edistämiseksi 2021-2023

    Laurean Kehittäjä-lehden 01/2021 teemana on kestävä kehitys ja siinä avataan Laurean tekemistä aiheen parissa. CEGO-hanke on yksi lehdessä esitellyistä hankkeista.

    “Hankkeen tavoitteina on osallistaa laajasti yrityksiä, edistää näiden uutta TKI-yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja synnyttää uusia työpaikkoja sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Kiertotalouden osalta on tehty paljon kansallisia suunnitelmia ja sen osalta edelläkävijätoimijat ovat jo liikkeellä. CEGO-hankkeessa pyritään edistämään kiertotalouteen osallistumista Uudenmaan alueella myös yrityksille, joilla ei ole aiheesta aikaisempaa kokemusta.”

    Lue lehti ja koko esittely tästä: