Novago Yrityskeskus Oy:n Markku Nordström kirjoitti tuoreeseen Muoviyhdistys ry:n Muoviplast-lehteen 5/2021 CEGO-hankkeen työstä Uudenmaan muovituotteiden kiertotalousekosysteemin kehittämistyöstä.

Markku kirjoittaa: “Novago rakentaa kokonaiskuvaa muovituotteiden valmistus-, jakelu- ja kierrätysjärjestelmästä. — Toimijoiden kartoituksen mukaisesti tunnistetut toimijat sitoutetaan hankkeen toimintaan syksyllä 2021. Varsinaiset pilotit käynnistyvät vuonna 2022. Novagon osahankkeessa kehittäminen painottuu muovituotteiden digiekosysteemiin. Osahankkeessa konseptoidaan ja pilotoidaan digitaalisen suunnittelun ja tuotannon (3D-tulostus ja hybridivalmistus) ekosysteemi, jonka keskiössä on muovin ‘kiertotalousstudio’.”

Mitä muuta Novagon osahankkeessa tapahtuu? Lue Markun artikkeli klikkaamalla alla olevaa kuvaa.