Skip to content
Home » Kiertotalous

Kiertotalous

CEGO Ykkös-Lohjassa: Muovituotteiden kiertotalous on mahdollisuus

  CEGO-hankkeessa työskentelevä Novago Oy:n Markku Nordström kirjoitti Ykkös-Lohja-lehteen Muovituotteiden kiertotalous on mahdollisuus -artikkelin. Markku kirjoittaa: “Kiertotalousajattelu on hyvä saada mukaan kaikille päätöksentekoportaille. Eri materiaaleja pitää tarkastella objektiivisin kriteerein. Kuhunkin käyttökohteeseen pitää valita toiminnallisesti paras, kierrätettävä ja vähiten ympäristöä kuormittava vaihtoehto. Monesti paras materiaali myös ympäristön… Read More »CEGO Ykkös-Lohjassa: Muovituotteiden kiertotalous on mahdollisuus

  CEGO Laurea Journalissa: Maa-ainesten kiertotalous ja kestävä kehitys Porvoossa

   Laurean kiertotalousasiantuntija Tero Hokkanen kirjoitti Laurea Journaliin Porvoossa tapahtuvista Posintra Oy:n alueellisista piloteista maa-ainesten parissa. Tero kirjoittaa: “Posintra vastaa hankkeessa maa-ainesten kiertotalouden toimijoiden yhteenkokoamisesta ja yhteiskehittämisen fasilitoinnista Itä-Uudellamaalla. Marraskuussa 2021 maa-ainesten kiertotalouden relevantit toimijat kutsuttiin yhteiseen työpajaan, jossa lähdettiin suunnittelemaan maa-ainesten kiertotalouden kehittämistä Porvoon alueella.… Read More »CEGO Laurea Journalissa: Maa-ainesten kiertotalous ja kestävä kehitys Porvoossa

   CEGO AMK-lehdessä: Ammattikorkeakoulusta puhtia kiertotalousekosysteemiin

    Laurean ekosysteemiasiantuntija Mikael Seppälä kirjoitti AMK-lehteen 04/2021 CEGO-hankkeesta ja tavoista, joilla ammattikorkeakoulu voi ruokkia kiertotalousekosysteemin toimintaa. Mikael kirjoittaa: “Kiertotalous on viimeaikainen paradigma, joka pyrkii muuttamaan yhteiskunnallisia, taloudellisia ja teollisia rakenteita tavalla, joka pienentää luonnonvarojen käyttöä ja jätteen syntymistä. Siirtymä kiertotalouteen tapahtuu edistämällä materiaalien, energian ja… Read More »CEGO AMK-lehdessä: Ammattikorkeakoulusta puhtia kiertotalousekosysteemiin

    CEGO Ykkös-Lohjassa: CEGO-hanke vauhdittaa pk-yritysten kiertotalousliiketoimintaa Uudellamaalla

     CEGO-hankkeen käynnistymistä koskeva tiedote julkaistiin Ykkös-Lohja-paikallislehdessä 14.9.2021. Juttu esittelee hankeen tekemistä yleisellä tasolla: “Siirtyminen kohti kiertotaloutta on Uudellamaalla vauhdissa monella saralla. CEGO – Circular Economy Goes East and West -hanke nostaa keskiöön pk-yritykset ja pyrkii vahvistamaan niiden valmiuksia osallistua kiertotalouteen Itä-, Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Hankkeessa… Read More »CEGO Ykkös-Lohjassa: CEGO-hanke vauhdittaa pk-yritysten kiertotalousliiketoimintaa Uudellamaalla