Skip to content
Home » Blogi » Tietoasiantuntija-lehti 05/2022: Mitä on ekosysteeminen oppiminen?

Tietoasiantuntija-lehti 05/2022: Mitä on ekosysteeminen oppiminen?

    CEGO-hankkeessa ekosysteemiasiantuntijana työskentelevä Laurean Mikael Seppälä kirjoitti Tietoasiantuntija-lehteen 05/2022 artikkelin, jossa tarkastellaan ekosysteemistä oppimista CEGO-hankkeen Jaettujen haasteiden kimppuun vastuullisuuden ekosysteemeissä -palvelukokonaisuuden materiaalien valossa.

    Seppälä kirjoittaa:

    “Ekosysteemien orkestroinnin voidaan ajatella koostuvan viidestä laajasta osa-alueesta, joita ovat 1) kumppanuussuhteet, 2) jaettujen haasteiden tunnistaminen ja yhteisöohjautuvuus, 3) hybridirahoitus ja portfoliojohtaminen, 4) yhteiskehittäminen ja projektit sekä 5) jaetun tiedon tuottaminen (CEGO 2022.) Menemättä näihin yksityiskohtaisesti voidaan todeta, että ekosysteemityössä on mahdollista onnistua, kun suhteet ovat kunnossa ja mukana olevat erilaiset toimijat kokevat, että voivat vaikuttaa ja hyötyä tekemisestä. Erityyppisten organisaatioiden yhteistyölle taloudellisia edellytyksiä synnyttävä hybridirahoitus ja yhteisprojektit edistävät sitä, että asioita tapahtuu ja ekosysteemin kyvykkyydet kehittyvät. Ekosysteemin kohteena olevaa ilmiötä ja ekosysteemiä itseään koskevan jaetun tiedon tuottaminen luo edellytyksiä hyvin perustellulle toiminnalle.”

    Lue koko artikkeli tästä tai klikkaamalla alla olevaa kuvaa.