Skip to content
Home » CEGO2021-2023 » Page 2

CEGO2021-2023

CEGO AMK-lehden podcastissa: Kiertotaloutta ja ekologisuutta ammattikorkeakouluissa

  CEGO-hankkeessa ekosysteemiasiantuntijana työskentelevä Laurean Mikael Seppälä kävi AMK-lehdessä julkaistun Ammattikorkeakoulusta puhtia kiertotalousekosysteemiin -artikkelin jälkimainingeissa juttelemassa siitä, miten ammattikorkeakoulut voivat edistää kiertotaloutta ja ekologisuutta sekä CEGO-hankkeen tekemisestä. “Viivi: Tuo oli hyvä… Read More »CEGO AMK-lehden podcastissa: Kiertotaloutta ja ekologisuutta ammattikorkeakouluissa

  CEGO Posintran sivulla: Maa-ainesten kierrättäminen tuo valtavia säästöjä – nyt sitä halutaan tehostaa Porvoossa

   Posintra esitteli sivullaan CEGO-hankkeessa tehtävää maa-ainesten kierrättämisen osahanketta. Sivulla kirjoitetaan: “Maa-ainesten kierrättäminen tuo sekä kustannus- että päästösäästöjä. Posintra on mukana CEGO-hankkeessa, jonka avulla pyritään tehostamaan maa-ainesten kierrättämistä Porvoossa. Maa-ainesten kierrätys… Read More »CEGO Posintran sivulla: Maa-ainesten kierrättäminen tuo valtavia säästöjä – nyt sitä halutaan tehostaa Porvoossa

   CEGO Laurea Journalissa: Maa-ainesten kiertotalous ja kestävä kehitys Porvoossa

    Laurean kiertotalousasiantuntija Tero Hokkanen kirjoitti Laurea Journaliin Porvoossa tapahtuvista Posintra Oy:n alueellisista piloteista maa-ainesten parissa. Tero kirjoittaa: “Posintra vastaa hankkeessa maa-ainesten kiertotalouden toimijoiden yhteenkokoamisesta ja yhteiskehittämisen fasilitoinnista Itä-Uudellamaalla. Marraskuussa 2021… Read More »CEGO Laurea Journalissa: Maa-ainesten kiertotalous ja kestävä kehitys Porvoossa

    CEGO Muoviplast-lehdessä: kehitämme muovituotteiden kiertotalousekosysteemiä Uudellamaalla

     Novago Yrityskeskus Oy:n Markku Nordström kirjoitti tuoreeseen Muoviyhdistys ry:n Muoviplast-lehteen 5/2021 CEGO-hankkeen työstä Uudenmaan muovituotteiden kiertotalousekosysteemin kehittämistyöstä. Markku kirjoittaa: “Novago rakentaa kokonaiskuvaa muovituotteiden valmistus-, jakelu- ja kierrätysjärjestelmästä. — Toimijoiden kartoituksen… Read More »CEGO Muoviplast-lehdessä: kehitämme muovituotteiden kiertotalousekosysteemiä Uudellamaalla

     CEGO Kehittäjä-lehdessä: Uudellamaalla CEGOillaan kiertotalouden systeemisen muutoksen edistämiseksi 2021-2023

      Laurean Kehittäjä-lehden 01/2021 teemana on kestävä kehitys ja siinä avataan Laurean tekemistä aiheen parissa. CEGO-hanke on yksi lehdessä esitellyistä hankkeista. “Hankkeen tavoitteina on osallistaa laajasti yrityksiä, edistää näiden uutta TKI-yhteistyötä… Read More »CEGO Kehittäjä-lehdessä: Uudellamaalla CEGOillaan kiertotalouden systeemisen muutoksen edistämiseksi 2021-2023

      CEGO Ykkös-Lohjassa: CEGO-hanke vauhdittaa pk-yritysten kiertotalousliiketoimintaa Uudellamaalla

       CEGO-hankkeen käynnistymistä koskeva tiedote julkaistiin Ykkös-Lohja-paikallislehdessä 14.9.2021. Juttu esittelee hankeen tekemistä yleisellä tasolla: “Siirtyminen kohti kiertotaloutta on Uudellamaalla vauhdissa monella saralla. CEGO – Circular Economy Goes East and West -hanke… Read More »CEGO Ykkös-Lohjassa: CEGO-hanke vauhdittaa pk-yritysten kiertotalousliiketoimintaa Uudellamaalla